Facebook
19 września 2020 19:37
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Uście Gorlickie
Redaktor: Administrator    14.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego

Położenie

Gmina Uście Gorlickie obejmuje rozległy obszar 287 km2 i należy do największych gmin w Polsce. Teren gminy położony jest w zachodniej części Beskidu Niskiego określany mianem Gór Hańczowskich. Obszar gminy charakteryzuje się górzystym ukształtowaniem terenu, należącym do gór średnich o rusztowym układzie głównych grzbietów i dolin. W krajobrazie dominują długie, zalesione pasma górskie lub pojedyncze góry poprzedzielane malowniczymi przełomami rzek i potoków oraz rozległe obszary łąk, pastwisk i pól uprawnych. Największym bogactwem gminy są duże zasoby podziemnych wód mineralnych, a niezaprzeczalną wartością - czyste środowisko przyrodnicze o cechach zbliżonych do naturalnego. Gmina Uście Gorlicki wchodzi w skład Powiatu Gorlickiego.

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 287 km2 i zamieszkuje ją 6 500 mieszkańców. Gminę tworzy 20 wsi w tym 19 sołectw: Banica, Blechnarka, Brunary, Czarna, Hańczowa, Izby, Konieczna, Kunkowa, Kwiatoń, Nowica, Regetów, Ropki, Smerekowiec, Skwirtne, Stawisza, Śnietnica, Uście Gorlickie, Wysowa Gładyszów, Zdynia.

Historia

Historia Uścia Gorlickiego sięga 1359 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadaje tereny leżące nad Zdynią i Ropą Janowi Gładyszowi. W 1512 roku następuje wtórna lokacja wsi Uście na prawie włoskim. W XVI i XVII wieku tereny te przeżyły niszczące najazdy zakonów siedmiogrodzkich, były też widownią walk konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi. Wybuch I Wojny Światowej i związany z tym masowy pobór do wojska, przetaczanie się frontów, rekwizycje koni, bydła i zboża doprowadziły ludność do skrajnej nędzy. W tym też okresie następuje rozłam religijny wśród ludności łemkowskiej tzw. schizma tylawska. Kampania wrześniowa i okres okupacji to kolejne trudne lata dla mieszkańców gminy. Ciężary kontyngentu, roboty przymusowe, wywóz do Rzeszy, obozów koncentracyjnych i więzień doprowadziły do podziału politycznego społeczeństwa. W 1947 roku podczas „Akcji Wisła” wysiedlono ludność łemkowską na ziemie odzyskane.

Zabytki

Banica: - Cerkiew greckokatolicka p. w. Św. Kosmy i Damiana z 1787 roku z ikonostasem z 1757 roku i XIX wieczną dzwonnicą.
Śnietnica: - Cerkiew greckokatolicka z lat 1755 - 1758 z cennym ikonostasem i późnobarokowym ołtarzami z XIX wieku.
Brunary: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół rzymskokatolicki) p. w. Św. Michała Archanioła z 1797 roku, barokowy ikonostas i polichromia z XVIII i XIX wieku - na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Hańczowa: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie cerkiew prawosławna)) z I połowy XIX wieku z zachowanym kompletnym ikonostasem z XIX wieku.
Wysowa: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie cerkiew prawosławna) p. w. Św. Michała Archanioła z 1779 roku z cennym barokowym ikonostasem. - Kościół rzymskokatolicki p. w. NMP Wniebowziętej z I połowy XX wieku z ołtarzem głównym z XVIII - XIX wieku.
Uście Gorlickie: - Cerkiew greckokatolicka p. w. Św. Paraskiewy z 1787 roku.
Kunkowa: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie cerkiew prawosławna) z 1868 roku z zachowanym oryginalnym wyposażeniem cerkiewnym z XVIII i XIX wieku.
Kwiatoń: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół rzymskokatolicki) p. w. Św. Paraskiewy z około 1700 roku - perła cerkwi łemkowskich - na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Skwirtne: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół rzymskokatolicki) p. w. Św. Kosmy i Damiana z 1837 roku.
Zdynia: - Cerkiew greckokatolicka (obecnie cerkiew prawosławna) z końca XVIII wieku z rokokowym ołtarzem.
Gładyszów: - Cerkiew greckokatolicka p. w. Św. Michała Archanioła, jedyna w gminie zbudowana na planie krzyża greckiego w tzw. stylu huculskim. 

Ponadto w Wysowej warto obejrzeć:

- Pomnik przyrody z 400 - letnią lipą drobnolistną. - Kościół rzymskokatolicki p. w. NMP wybudowany w latach 1936 - 1938.
- Park Zdrojowy z ciekawymi okazami drzew, ujęciami wód mineralnych oraz ze Starym Domem Zdrojowym z początku XX wieku.
- Kaplice pod górą Jawor - miejsce odpustowe Łemków związane z kultem Matki Boskiej.

Atrakcje turystyczne

- Bogactwem Wysowej - Zdrój jest szeroka gama wód mineralnych na terenie parku zdrojowego. Są to szczawy alkaliczne wodoro - węglanowo - chlorkowo - sodowe oraz wodoro - węglanowo - chlorkowo - sodowo - wapienne o zróżnicowanej zawartości substancji stałych, makro i mikroelementów. -

W maleńkiej wiosce Regietów położonej w centralnej części Beskidu Niskiego, u podnóży Magury Małastowskiej (813 m) z dala od centrów miejskich i przemysłowych znajduje się największa w świecie hodowla koni rasy huculskiej powstała w 1993 roku Stadnina Koni Huculskich. Organizuje obozy jeździeckie, rajdy konne, zielone szkoły, zimą kuligi, ogniska, pieczenie kiełbasy lub barana, a także inne imprezy okolicznościowe z zależności od potrzeb klientów. W stadninie prowadzona jest nauka jazdy konnej.

- Gmina posiada bardzo dobre warunki do uprawiania narciarstwa. Istnieją tu wyciągi i trasy narciarskie: - Wyciąg „Wysowa - Zdrój” - nad pensjonatem „Ramis” - orczykowy, długość trasy: 300 metrów, różnica wzniesień: 40 metrów. - Wyciąg „Gładyszów” - przysiółek Wirchnia - orczykowy, długość trasy: 450 metrów, różnica wzniesień: 70 metrów. - „Hańczowa” - trasa narciarstwa biegowego długości 600 metrów z możliwością jej dogodnego przedłużenia. - Drogowe przejście graniczne Konieczna - Becherov. - Trzy miejsca do przekraczania granicy na szlakach granicznych. - Bogata sieć szlaków turystycznych (pieszych, konnych i rowerowych).

 Źródło/więcej: www.usciegorlickie.pl

1.
1.jpg
2.
10.jpg
3.
11.jpg
4.
12.jpg
5.
13.jpg
6.
14.jpg
7.
15.jpg
8.
16,.jpg
9.
17.jpg
10.
18.jpg
11.
19.jpg
12.
2.jpg
13.
20.jpg
14.
21.jpg
15.
22.jpg
16.
23.jpg
17.
24.jpg
18.
25.jpg
19.
26.jpg
20.
27.jpg
21.
28.jpg
22.
29.jpg
23.
3.jpg
24.
30.jpg
25.
31.jpg
26.
32.jpg
27.
33.jpg
28.
34.jpg
29.
35.jpg
30.
36.jpg
31.
4.jpg
32.
5.jpg
33.
6.jpg
34.
7.jpg
35.
8.jpg
36.
9.jpg

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl