Facebook
23 listopada 2020 22:48
Imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Szlak pielgrzymkowy
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.02.2014. Drukuj Powiadom Znajomego

Ziemię gorlicką od dawna przemierzają liczne pielgrzymki rzymokatolików, grekokatolików oraz wyznawców prawosławia, zmierzające do miejsc kultu religijnego. Przybywają więc pielgrzymi, aby się modlić przed cudownymi obrazami Matki Boskiej w Binarowej i w Staszkówce, przed Panem Jezusem Ubiczowanym w Gorlicach. Najliczniejsze rzesze ściągają jednak do Kobylanki, Lipinek i na Świętą Górę Jawor.

Kobylanka

Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego przywieziony został do Kobylanki z Rzymu przez Jana Wielopolskiego w 1681 roku. Hrabia umieścił go w kaplicy dworskiej, w niedługim czasie mieszkańcy kilkakrotnie zaobserwowali bijący od niego jasny blask. Widząc w tym znak boży, w następnym roku zdecydowano o przeniesieniu go do świątyni. Wieść o cudowności obrazu szybko się rozniosła i do Kobylanki zaczęli przybywać pielgrzymi doznający licznych uzdrowień. W 1728 roku komisja kościelna uznała obraz za słynący łaskami. W czasach zaborów przy obrazie gromadzili się pielgrzymi proszący o łaski nie tylko dla siebie, ale również w intencji ojczyzny, o czym świadczą wpisy w kronice parafialnej. Szczególnie donośnie obchodzono w 1882 roku 200. rocznicę przeniesienia obrazu do kościoła. Uroczystość ta zgromadziła w Kobylance  ok. 50 000 wiernych. Kult Pana Jezusa Kobylańskiego nie osłabł po II wojnie światowej mimo różnych szykan ówczesnych władz. Również dzisiaj do Kobylanki ściągają liczne pielgrzymki szczególnie w czasie trwania odpustów: kilkudniowego na Zielone Świątki oraz we wrześniu na uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. W sumie sanktuarium odwiedza rocznie ok. 30 tysięcy osób – dzieci, młodzieży, osób starszych.

Lipinki

Nieopodal Kobylanki w Lipinkach znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Wniebowziętej. Czcią otoczona jest tutaj gotycka figura Matki Boskiej. Jej dzieje są bardzo burzliwe. Figura wykonana została pod koniec XIV wieku i pierwotnie znajdowała się w świątyni w Męcinie Wielkiej, skąd w XV wieku zawędrowała do kościoła pw. św. Marcina w Lipinkach. Na przestrzeni wieków rzeźba zwana dziś Matką Bożą Lipińską często zmieniała miejsce spoczynku – w XVII wieku przeniesiono ją do nowej świątyni wzniesionej przez hrabiego Jana Wielopolskiego, pod koniec XVIII wieku umieszczona została w kościele ufundowanym przez Ewarysta Kuropatnickiego. W 1972 roku świątynię strawił pożar, w wyniku którego ucierpiała również podobizna Matki Bożej. Zrekonstruowana pieczołowicie, spoczywa dziś w pięknym nowym sanktuarium. W 1980 roku bp Jerzy Ablewicz dokonał koronacji figury. W uroczystości tej wzięło udział ponad 100 tys. wiernych. Również dzisiaj lipińskie sanktuarium odwiedzają liczne pielgrzymki.

Święta Góra Jawor 

Historia sanktuarium na wznoszącej się nad Wysową-Zdrojem górze Jawor sięga 1925 roku, kiedy to  jednej z Łemkiń wracających ze Słowacji objawiła się Matka Boża. Przy kolejnym objawieniu Maryja poprosiła o wzniesienie w tym miejscu kaplicy, co też uczyniono w 1929 roku. Miejsce to z czasem stało się celem licznych pielgrzymek wyznawców prawosławia i grekokatolików, którzy dostępują tu wielu łask. Największe uroczystości odbywają się na św. św. Piotra i Pawła, kiedy to tysiące wiernych podążają z Wysowej-Zdroju z krzyżami, które następnie są wkopywane obok kaplicy (a właściwie cerkwi, gdyż celebruje się tu liturgię św.). Licznych wiernych gromadzi także piąta niedziela po wielkanocy, kiedy święci się wodę z pobliskiego źródełka, zabieraną następnie przez ludzi do domów.

1.
kobylanka.jpg
2.
tn_jawir_fot michał kaniuk.jpg
3.
tn_jawor 3 fot michał kaniuk.jpg
4.
tn_lipinki obiekt.jpg
5.
tn_lipinki.jpg
 

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl