Facebook
30 października 2020 17:06
Imieniny: Zenobii, Przemysława, Edmunda
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Ogranizacje pożytku publicznego
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.10.2009. Drukuj Powiadom Znajomego

Wykaz organizacji pożytku publicznego w powiecie gorlickim

  Wykaz nie zawiera organizacji o charakterze ogólnopolskim.

Jak przekazać 1% podatku?

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

KROK 1
Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

KROK 2
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.
- W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

KROK 3
Urząd Skarbowy przekaże wpisaną kwotę na konto wskazanej organizacji.

Dodatkowe informacje:
- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
- W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
- Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji
 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl