DCAZ czyli Dobry Czas na Adaptację do Zmian
Redaktor: Yvetta Walecka    29.10.2019.
W związku z pojawiającą się coraz większą grupą osób zagrożonych utratą pracy, bądź już zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także odchodzących z rolnictwa Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przygotowała specjalny projekt dedykowany dla tej grupy ludności.

Jest to projekt DCAZ czyli Dobry Czas na Adaptację do Zmian finansowany ze środków Unii Europejskiej, który daje możliwość aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników obejmujący swoim zasięgiem całe województwo małopolskie. W ramach projektu oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia poprzez skorzystanie z usług pośrednika pracy, który pomoże znaleźć nowego pracodawcę, podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych dzięki stażom i specjalistycznym kursom jak również daje szansę na założenie własnej działalności gospodarczej lub pracę w przedsiębiorstwie społecznym.
Więcej informacji TUTAJ