ISKRA po raz trzeci
Redaktor: Yvetta Walecka    29.10.2019.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbył się III Powiatowy Konkurs Elektryczny „ISKRA”. Konkurs został objęty patronatem pomysłodawców przedsięwzięcia starosty Marii Gubały oraz wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji PGE S.A. Pawła Śliwę. Do konkursu stanęło 134 uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego.Spotkanie rozpoczął dyrektor CKPiU Adam Tarsa, który witając uczniów dziękował im za tak liczny udział i podjęcie konkursowego wyzwania.  Do udziału przystąpiło  aż 134 uczniów ze szkół ponadpodstawowych kształcących się w branżach: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, mechanicznej i samochodowej. Na rozpoczęciu Konkursu Starostę Powiatu Gorlickiego reprezentował Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Tadeusz Mikrut, a wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji PGE S.A. Pawła Śliwę reprezentował Prezes PGE Nowa Energia Kazimierz Więcek. Konkurs zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia w Rzeszowie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Barbara Dąbek i Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi Izabela Majer oraz dyrektorzy szkół: ZST w Gorlicach Renata Stępień, ZS Nr 1 w Gorlicach Janusz Kryca i ZSZ w Bobowej  Wojciech Szafraniec.
Zakres tematyczny konkursu obejmował wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, energetyki i mechatroniki. Konkurs składał się z dwóch etapów: testu i części praktycznej. Etap pierwszy zaliczyło 60 uczniów, którzy przeszli do etapu drugiego.

Prace oceniała komisja pod przewodnictwem Michała Wolskiego - nauczyciela ZST w Gorlicach w składzie: Bożena Jarek - ZS nr 1 w Gorlicach, Radosław Karp - ZSZ w Bieczu, Jakub Gagatek - ZSZ w Bobowej, Marek Potempa - CKPiU w Gorlicach, Zbigniew Żyrkowski - CKPiU w Gorlicach.

Przed rozdaniem nagród starosta zwróciła się do młodzieży słowami:
Reprezentujecie szkoły i klasy o różnych profilach, ale łączy was jedno: głód wiedzy i pasja. Adam Mickiewicz powiedział, że „wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” i Wy jesteście doskonałym potwierdzeniem tych słów.
Starosta skierowała również słowa podziękowania do nauczycieli przedmiotów zawodowych, przekazujących uczniom wiedzę oraz dyrektorowi CKPiU Adamowi Tarsie i pracownikom tej jednostki za organizację i przygotowanie konkursu.
Starosta podkreśliła również wagę wsparcia i współpracy z PGE Energia Odnawialna  w zakresie edukacji uczniów szkół Powiatu Gorlickiego, dziękując za ufundowanie i przekazanie wyposażenia pracowni do nauki zawodu „technik energetyki odnawialnej” w ZS Nr 1 w Gorlicach.

Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka dydaktyczna do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie dla 45 osób, które zdobyły największą ilość punktów oraz książki i dyplomy dla zdobywców sześciu pierwszych miejsc (V miejsce zdobyły ex aequo dwie osoby).

Zwycięzcami III edycji konkursu "Iskra" zostali:
I miejsce - Dominik Ćwikła - ZST w Gorlicach;
II miejsce - Kacper Lazar - ZST W Gorlicach;
III miejsce - Jan Karp - ZS nr 1 w Gorlicach;
IV miejsce - Mateusz Pyznar - ZS nr 1 w Gorlicach;
V miejsce - Kacper Lenard - ZS nr 1 w Gorlicach;
V miejsce - Grzegorz Druciak - ZS nr 1 w Gorlicach.

1.
img_3351.jpg
2.
img_3353.jpg
3.
img_3354.jpg
4.
img_3355.jpg
5.
img_3357.jpg
6.
img_3362.jpg
7.
img_3363.jpg
8.
img_3364.jpg
9.
img_3369.jpg
10.
img_3372.jpg
11.
img_3373.jpg
12.
img_3382.jpg
13.
img_3384.jpg
14.
img_3386.jpg
15.
img_3388.jpg
16.
img_3390.jpg
17.
img_3391.jpg
18.
img_3394.jpg
19.
img_3396.jpg
20.
img_3397.jpg
21.
img_3398.jpg
22.
img_3401.jpg
23.
img_3402.jpg
24.
img_3404.jpg
25.
img_3406.jpg
26.
img_3407.jpg
27.
img_3409.jpg
28.
img_3411.jpg