25 lat Stowarzyszenia Centrum Szkolenia Zawodowego
Redaktor: Yvetta Walecka    14.10.2019.
W minionym tygodniu Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach prowadzące szeroką działalność w zakresie kształcenia zawodowego i edukacji zawodowej, obchodziło jubileusz 25. lat działalności.Gości powitała Prezes Stowarzyszenia Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek, dziękując wszystkim za obecność, dodając jednocześnie, że jubileusz jest doskonałą okazją do wspomnień i przybliżenia historii powstania Stowarzyszenia. W spotkaniu wzięli udział między innymi Starosta Gorlicki Maria Gubała, Sekretarz Powiatu Krzysztof Augustyn, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, przedstawiciele wyższych uczelni i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem, kadra wykładowców oraz pracowników Stowarzyszenia.
 
Państwa działalność dydaktyczna na terenie powiatu gorlickiego bezsprzecznie przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i tych „wykluczonych” z rynku pracy – z powodu wieku, niepełnosprawności, czy  też długotrwałego bezrobocia  - mówiła podczas swojego wystąpienia starosta Maria Gubała.

Centrum Szkolenia Zawodowego od początku swojej działalności przeszkoliło ponad 63 tys. osób. Od lat największym zainteresowaniem cieszą się organizowane kursy dla: spawaczy, operatorów koparek, pielęgniarek, na uprawnienia Dozoru Technicznego (wózki jezdniowe, suwnice, itp.), pedagogiczne, gastronomiczne, kosmetyczne i budowlane.

Stowarzyszenie prowadzi między innymi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA, którego głównym zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i doskonalenie metod nauczania kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Ośrodkiem od 2004 r. kieruje dyrektor Franciszek Dyląg. Od lat ODN WENA  współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, PWS Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie w ODN WENA nauka trwa na trwa 16 kierunkach studiów podyplomowych.
Uroczystość uświetnił koncert Arka Zawilińskiego.

Zdjęcia Piotr Wielgus/UM Gorlice

1.
img_9214.jpg
2.
img_9218.jpg
3.
img_9236.jpg
4.
img_9241.jpg
5.
img_9245.jpg
6.
img_9250.jpg
7.
tn_img_9302.jpg