ZAZ-y szansą
Redaktor: Yvetta Walecka    03.10.2019.
W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia na terenie powiatu gorlickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.


Spotkanie otworzyła Starosta Gorlicki Maria Gubała witając przybyłych gości. W konferencji uczestniczyli: Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, radne Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz i Marta Mordarska (przewodnicząca komisji Polityki Prorodzinnej, Dyrektor PFRON), Paulina Surman zastępca Dyrekttora Departamentu Rodziny , Zdrowia i Spraw Spolecznych UM WM, wicestarosta Stanisław Kaszyk, przedstawiciele Fundacji „Ilios”, uczestnicy i pracownicy warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu gorlickiego, zaproszeni goście z Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej z województwa podkarpackiego - osoby niepełnosprawne, które podzieliły się swoim doświadczeniem zawodowym, a także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, nowosądeckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Inspektoratu ZUS w Gorlicach.
Przedmiotem rozmów były zasady funkcjonowania ZAS, prezentacja dobrych praktyk w obszarze integracji społeczno-zawodowej oraz panel informacyjny przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1.
img_2642.jpg
2.
img_2643.jpg
3.
img_2645.jpg
4.
img_2646.jpg
5.
img_2651.jpg
6.
img_2654.jpg
7.
img_2655.jpg
8.
img_2659.jpg
9.
img_2660.jpg
10.
img_2664.jpg
11.
img_2665.jpg
12.
img_2667.jpg
13.
img_2669.jpg
14.
img_2672.jpg
15.
img_2673.jpg
16.
img_2683.jpg