Scaleń ciąg dalszy...
Redaktor: Yvetta Walecka    07.08.2019.
Starosta Gorlicki w porozumieniu z Zarządem Powiatu po raz kolejny podjęli wyzwanie  przeprowadzenia postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego, tym razem w miejscowości Rożnowice w gminie Biecz.


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisana została umowa na przeprowadzenie prac scaleniowych  i zagospodarowania poscaleniowego w Rożnowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Romana Wcisło a Powiatem Gorlickim w osobach  Starosty Gorlickiego Marii Gubały i Wicestarosty Stanisława Kaszyka przy udziale Skarbnika Powiatu Krystyny Lewek. Podpisującym towarzyszyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz.  
Wartość projektu to kwota ponad 14 mln złotych, w ramach której wykonanych zostanie 13,4 km nowych dróg, przebudowanych 16 km dróg rolniczych, konserwacji i korekcie przebiegu poddanych zostanie 5,8 km rowów melioracyjnych, wybudowane zostaną 22 przepusty, rekultywacją objętych zostanie 5,5 ha.

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
 

Przypomnijmy raz jeszcze, że w latach 2012-2015 przeprowadzony został proces scaleń       i zagospodarowania poscaleniowego w Męcinie Wielkiej za kwotę ponad 7 mln zł. Łączny obszar wyniósł 938 ha, były to łącznie 1183 działki ewidencyjne należące do 190 gospodarstw. Wybudowano 2,5 km nowych dróg rolniczych i dojazdów do zabudowań ( w tym 0,3 nawierzchni bitumicznej), przebudowano 14,7 km dróg rolniczych, w tym 4,3 km nawierzchni bitumicznej wraz  z wykonaniem przepustów w ciągu drogi i zjazdów na drogę powiatową, poprawiono parametry techniczne rowów melioracyjnych wraz z wykonaniem 15 przejazdów gospodarczych i umocnieniem rowu melioracyjnego przed osunięciem oraz likwidację 0,5 ha zbędnych dróg, miedz i zakrzaczeń.

Sękowa i Racławice to kolejne miejscowości objęte postępowaniem scaleniowym i zagospodarowaniem poscaleniowym. Wartość projektów to kwota prawie 21 mln złotych. W Sękowej scalaniem zostało objętych 1158 ha gruntów i 250 gospodarstw, w Racławicach 634,5 ha gruntów i 170 gospodarstw. Na etapie poscaleniowym w Sękowej wybudowanych zostanie 76 km dróg, w tym 5,5 km całkowicie nowych i 70,53 km przebudowanych. Natomiast w Racławicach w wyniku scaleń powstanie 39,2 km dróg, w tym 4,7 km nowych.
Przygotowany został również i otrzymał wysoką lokatę w rankingu województwa, projekt dotyczący scaleń i zagospodarowania poscalenowego w miejscowości Siary, który jednak w chwili obecnej nie może być wdrożony do realizacji z uwagi na zbyt krótki termin na wykonanie prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego, a także rozliczenie projektu w wyznaczonych ramach czasowych. Przedsięwzięcie będzie zatem realizowane w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.