Zapraszamy do współpracy z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach
Redaktor: Yvetta Walecka    07.08.2019.

Starosta Gorlicki zaprasza do współpracy z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach.

 

 

 

 

Powiatowy Zespół poszukuje do pracy w Składach Orzekających w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia:

  • lekarza ortopedy
  • lekarza internisty
  • lekarza pulmonologa
  • lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej

posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

  • psychologa  (ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia),
  • pedagoga (ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika),
  • doradcy zawodowego ( ukończone  magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe)

Warunkiem niezbędnym udziału członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie i są bezpłatne.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach poszukuje również protokolantów ( min. wykształcenie średnie).
Członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia.
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach, przy ulicy Słonecznej 7.  
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przewodniczącym Zespołu - Urszulą Wiejaczka pod numerem telefonu  18 352-42-60 lub w siedzibie Powiatowego Zespołu w Gorlicach ul. Słoneczna 7, pokój 11 (parter).