Przeciwko wirusowi HPV
Redaktor: Yvetta Walecka    05.08.2019.
ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego  ( HPV) w Małopolsce” w 2019 roku. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  W roku 2019 planuje się do objęcia szczepieniami  dziewczynki  z terenu Powiatu Gorlickiego w wieku 13 lat, tj. urodzone w 2006 roku oraz biorące udział w Programie w roku 2018 w ramach kontynuacji szczepień ( druga dawka szczepionki).
Termin składania ofert mija 16 sierpnia 2019 roku o godzinie 15:00 ( decyduje data wpływu do siedziby Starostwa potwierdzona pieczęcią wpływu). Ofertę należy sporządzić na wymaganym Formularzu ofertowym w wersji papierowej oraz dołączyć wymagane załączniki.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. ,,Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2019 roku – NIE OTWIERAĆ”.
Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3 (pok. nr 2) lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
Autorem Programu jest dr n.med. Hanna Czajka. Materiał powstał w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" - zleconego do opracowania i finansowanego przez Województwo Małopolskie.
Załączniki do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu ogłoszenie konkursu ofert - do pobrania plik pdf

Formularz ofertowy - do pobrania plik doc

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce - do pobrania plik pdf
Klauzula informacyjna RODO UMWM - do pobrania plik doc

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Powiat Gorlicki - do pobrania plik doc