Ruszył nabór w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
Redaktor: Yvetta Walecka    01.08.2019.
W związku z wejściem w życie projektu ustawy o Funduszu Przewozów Autobusowych, który zakłada przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie w sprawie likwidacji białych plam transportowych na terenie naszego powiatu.

W trakcie spotkania omówiono ustawę, która reguluje utworzenie i funkcjonowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej. Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Wicestarosta Stanisław Kaszyk, Wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin oraz przedstawiciele miast Bobowa i Biecz oraz gmin Moszczenica, Uście Gorlickie, Szerzyny, Gorlice, Sękowa , Lipinki.Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że transport publiczny jest alternatywą dla samochodu, uważając jednocześnie że rozkład jazdy i sieć połączeń powinny być dostosowane do potrzeb pasażerów, a nie życie pasażerów dostosowane do rozkładu  jazdy.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wszystkie samorządy, które zapewnią minimum 10% dofinansowania względem dopłaty z Funduszu i podpiszą umowę z operatorami. Dofinansowaniem będą objęte tylko nowe linie komunikacyjne czyli np. takie, które obejmą obszary wykluczenia komunikacyjnego. Wskazać w tym miejscu należy, że na dzień dzisiejszy Fundusz zapewnia dopłatę na poziomie 1 zł za 1 km, a cena za wozokilometr waha się w przedziale 7 zł.

Włodarze gmin, których przedstawiciele wzięli udział w roboczym spotkaniu, po zapoznaniu się z wytycznymi ustawy, jak i po głębokiej analizie białych plam w transporcie zbiorowym na terenie poszczególnych gmin, rozważą możliwość uruchomienia połączeń od nowego roku, po wcześniejszym zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie. Pierwszy termin składania wniosków do Wojewody upływa 12 sierpnia.

Fundusz Przewozów Autobusowych to ważny element rządowego programu wspierania samorządów w wychodzeniu z wykluczenia komunikacyjnego, obok projektu przywracania połączeń autobusowych. Dobre drogi to wygoda podróżowania, bezpieczeństwo i właściwy rozwój naszego regionu.  - mówi Wicestarosta Stanisław Kaszyk.Dzięki temu pomoc państwa na rzecz zarządców dróg powiatowych i gminnych będzie miała charakter ciągły – dodaje Wicestarosta.


1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg