Oferta organizacji pozarządowej
Redaktor: Yvetta Walecka    03.07.2019.

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego działalność na rzecz mniejszości narodowych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: Łemkowska Watra. Szczegóły w BIP TUTAJ