Ogłoszenie Zarządu Powiatu
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.10.2018.

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2019 roku. Ogłoszenie dostępne tutaj