Zaproszenie do konsultacji
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.09.2018.
Zaproszenie do konsultacji: „Programu współpracy Powiatu Gorlickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Do pobrania z BIP