Oferta organizacji pozarządowej
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.09.2018.
Oferta organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Święto Rydza. Dostępna w BIP tutaj