Zamknięty most w Szymbarku
Redaktor: Ewa Żarnowska    27.06.2018.
Wójt Gminy Gorlice informuje, że w związku z koniecznością pilnej przebudowy mostu na rzece Ropie w Szymbarku w ciągu drogi gminnej nr 270605K przysiółek "Łęgi za Wodą" (n/p Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku) od 26 czerwca istniejący obiekt drewniany zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów mechanicznych. Dojazd do osiedla domów jednorodzinnych możliwy będzie po istniejącym przejeździe w bród, w sąsiedztwie rozbieranego obiektu, bądź w przypadku podwyższonej wody na rzece Ropie przez las od miejscowości Bielanka. Przewidywany termin zakończenia robót - 31 grudnia 2018 roku.