Bezpłatne wsparcie
Redaktor: Ewa Żarnowska    21.05.2018.


W związku z realizowanym projektem – Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (MORSO), Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz mieszkańców Subregionu Sadeckiego, którzy chcą w aktywny sposób partycypować w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, do korzystania z bezpłatnego wsparcia.
W ramach MOSRO przewidziano m.in.:

  • specjalistyczne doradztwo dla organizacji pozarządowych i mieszkańców Subregionu Sądeckiego,
  • cykl warsztatów pn. „Akademia Liderów Małopolskich NGO”,
  • Subregionalne Forum NGO

Kontakt z MORSO: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18, I piętro, tel./fax (18)443 57 08 (pn godz. 11-17; wt-czw godz 12-15), e-mail: morso@sutw.pl

Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Nowy Sączu
dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.