Ubezpieczenie dziecka z KRUS
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.11.2016.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż każde dziecko poniżej szesnastego roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS-ie ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o odszkodowaniu w czasie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się ze strony:  www.krus.gov.pl  

Zakres ubezpieczenia dzieci rolników

Zakres i kwoty świadczeń