Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.05.2016.
Związek  Gmin Ziemi Gorlickiej (ZGZG) informuje, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3.


Na działania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych np. fotowoltaika lub pompy ciepła możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, a na działania związane z wymianą źródeł ciepła tj. modernizację kotłowni kwota dofinansowania może sięgać  8.000,00 zł.

Z uwagi na planowane terminy naboru wniosków (IV kwartał 2016 r.) prosimy mieszkańców Gorlic i gmin należących do ZGZG zainteresowanych udziałem w projekcie o wypełnienie DEKLARACJI i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Lipinkach w godzinach jego pracy (poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 16.00, wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.00, środa - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30) lub do siedziby Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (Gorlice, ul. Jagiełły 10 – budynek przychodni zdrowia) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w następujących terminach:

- do 10 czerwca br. dla osób  zainteresowanych instalacjami z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii  
- do 30 czerwca br. dla osób zainteresowanych modernizacją kotłowni.

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z p. Anitą Czapka, tel. (13) 44-77-021

Ankieta / deklaracja do pobrania ze strony http://www.gorlice.pl/