Ogranizacje pożytku publicznego
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.10.2009.

Wykaz organizacji pożytku publicznego w powiecie gorlickim

  Wykaz nie zawiera organizacji o charakterze ogólnopolskim.

Jak przekazać 1% podatku?

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

KROK 1
Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

KROK 2
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.
- W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

KROK 3
Urząd Skarbowy przekaże wpisaną kwotę na konto wskazanej organizacji.

Dodatkowe informacje:
- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
- W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
- Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji