Kupujesz od akwizytora, jesteś chroniony
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.07.2014.
Jeżeli kupujesz towary poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np. w domu, na pokazie, prezentacji, możesz zrezygnować w ciągu 10 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem – oczywiści najlepiej przesyłką poleconą. Ważne: nie liczy się termin dostarczenia towaru, a data, która widnieje na umowie. Przed transakcją sprzedawca musi poinformować o takim prawie i wręczyć wzór odstąpienia od umowy. Konsument dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Może to zrobić osobiście, nadać towar kurierem, czy wysłać paczkę – zawsze za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odstąpienie od umowy można także sporządzić samodzielnie, istotne by zostało opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane listem poleconym. Na pokazie i od akwizytora - to możliwość zrobienia zakupów, zawarcia umowy o świadczenie usług np. telekomunikacyjnych pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość zrezygnowania w ciągu 10 dni. Takie uprawnienie dają nam przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000, nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – pobierz plik doc

Sprawdź, gdzie jesteś
Bądź ostrożny i zawsze pytaj sprzedawcę, czy miejsce, w którym jesteś, to jego siedziba lub oddział. Niektórzy sprzedawcy często celowo zmieniają swoje siedziby, rejestrują jako oddział w nowym miejscu. Chcą przez to ominąć przepisy pozwalające na odstąpienie od umowy w ciągu 10 dni.  

Praktyczna rada:
Jeżeli nie wiesz, czy prezentacja odbywa się w lokalu, poproś o przybicie pieczątki na pustej kartce – adres porównaj z tym, który jest zawarty w umowie, którą zamierzasz zawrzeć. Nie ufaj całkowicie zapewnieniom sprzedawcy – samodzielnie poszukaj w umowie informacji o tym, czy masz prawo odstąpienia od umowy.
 
Jeżeli sprzedawca unika odpowiedzi na pytanie, namawia do podpisania kontraktu bez czytania – nie ulegaj presji. Obowiązuje to, co jest napisane w umowie, a nie zapewnienia sprzedawcy.

Zapytaj o sprzedaż
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w pokazach połączonych ze sprzedażą - już podczas rozmowy telefonicznej, ustal jaki charakter ma spotkanie. Ukrywanie handlowego celu takich zaproszeń to jedna z nieuczciwych praktyk na którą skarżą się konsumenci. Uważaj na pokazy sprawiające wrażenie refundowanych badań medycznych: w rzeczywistości są to działania marketingowe mające przekonać do właściwości oferowanych produktów paramedycznych. Zawsze poproś o potwierdzenie kwalifikacji eksperta i właściwości sprzedawanych towarów.

„Sprzedawca usługi” w domu
Pewna grupa przedsiębiorców  oferuje dostęp do usług telekomunikacyjnych, zawierając z konsumentami m.in. umowy poza lokalem przedsiębiorcy. Oznacza to, że kontrakt zostaje zawarty poza siedzibą spółki, np. w domu u klienta – tym samym ma on więcej praw, a przedsiębiorca określone obowiązki. Zgodnie z prawem od umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa również możemy odstąpić w ciągu 10 dni. Ważne: pamiętajmy by przed złożeniem podpisu dokładnie zapoznać się z treścią umowy, zwrócić szczególną uwagę, kto będzie nam świadczył usługi telekomunikacyjne i na jakich warunkach.
Poproś o dowód osobisty
Akwizytor, sprzedawca na pokazie przed zawarciem umowy muszą pokazać konsumentom dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dowód osobisty. Odmowa powinna wzbudzić podejrzenia klienta.

Finansowanie zakupu
Przedsiębiorcy oferujący sprzedaż towaru (usługi) na pokazach (poza lokalem przedsiębiorstwa) proponują również zawarcie umowy kredytu, z którego środki będą finansowały zakup. Pamiętajmy o dokładnym zapoznaniu się treścią umowy z bankiem i zatrzymajmy jeden egzemplarz umowy po ewentualnym złożeniu podpisu. Odstąpienie konsumenta od tej umowy jest skuteczne także wobec umowy o kredyt finansujący zakup. Warto zawiadomić bank o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru (usługi).

Szukaj pomocy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
tel. 18 354-87-80

Infolinia konsumencka 800 007 707 - z uruchomiona z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.