Facebook
23 listopada 2020 22:37
Imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Gorlice
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.02.2014. Drukuj Powiadom Znajomego

Początki miasta sięgają połowy XIV wieku i wiążą się z osobą Dersława Karwacjana, który nabył w okolicy kilka wsi i wydzielił z nich teren pod przyszłe centrum swoich dóbr. W 1417 roku król Władysław Jagiełło nadał miastu prawa magdeburskie.
Gorlice szybko stały się prężnym ośrodkiem handlu, głównie dzięki dogodnemu położeniu na szlaku handlowym na Węgry. Ważne znaczenie miasta w tej dziedzinie ugruntowały kolejne przywileje królewskie, m.in. z 1446 i 1504 roku, zezwalające na dwa roczne jarmarki. Równocześnie z handlem w XV i XVI wieku dynamicznie rozwijało się rzemiosło. Działali tu krawcy, szewcy, płóciennicy, kowale, bednarze, piekarze, rzeźnicy. Rozwój został przerwany w II połowie XVII wieku przez potop szwedzki, w czasie którego miasto zniszczyły wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego.

W czasach rozbiorów włączone do zaboru austriackiego Gorlice stały się dużym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, a od 1860 roku kiedy utworzony został powiat gorlicki, także administracyjnym. Prawdziwą „rewolucję przemysłową” w II połowie XIX wieku przyniósł rozwój kopalnictwa i przetwórstwa ropy naftowej. Powstały wtedy rafineria i fabryka sprzętu wiertniczego, tu miało siedzibę Krajowe Towarzystwo Naftowe. W okolicy działały dziesiątki kopalni.
Boom naftowy przerwała I wojna światowa. W jej trakcie przechodzące z rąk do rąk miasto zostało w końcu całkowicie zniszczone w maju 1915 roku w czasie bitwy gorlickiej, która przesądziła o klęsce Rosji na froncie wschodnim.

Dzisiejsze Gorlice to zadbane i czyste miasto, odwiedzane corocznie przez tysiące gości zachęconych bogatą ofertą kulturalną, turystyczną i wypoczynkową.
Miłośnicy historii mogą zwiedzić Muzeum Regionalne PTTK, w którym zgromadzono liczne eksponaty związane z historią przemysłu naftowego, działalnością wynalazcy lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza czy etnografią i kulturą regionu. Ważną cześć ekspozycji stanowią przedmioty i archiwalia związane z I wojną światową, a w szczególności ukazujące bitwę gorlicką.
W wiekowym Dworze Karwacjanów ma siedzibę Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, które dzięki ciekawej ofercie wystawienniczej i edukacyjnej na trwałe wpisało się już w kulturalną mapę Gorlic. Instytucja w swojej pieczy posiada także skansen i renesansowy kasztel w Szymbarku, cerkiew greckokatolicką w Bartnem oraz Zagrodę Maziarską w Łosiu. W Gorlicach mieści się również Dom Polsko-Słowacki oraz siedziba Zjednoczenia Łemków.

Najciekawsze zabytki miasta znajdują się w okolicach rynku. Wspomniany powyżej Dwór Karwacjanów początkami sięga XV wieku. Pierwotny gotycki budynek przebudowany został w stylu renesansowym. W czasie I wojny światowej został całkowicie zniszczony. Odbudowany w latach 90. XX wieku, zachwyca dziś jasnymi elewacjami, odsłoniętymi fragmentami kamiennych i ceglanych murów, a przede wszystkim wysokim, łamanym dachem pokrytym ceglastą dachówką.
Nieopodal dworu znajduje się Bazylika Mniejsza Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Świątynia wzniesiona została w latach 1875-1892 według projektu Mariana Feliksa Pavoniego. W zewnętrznej bryle uwagę przykuwa wejściowa fasada rozczłonkowana półfilarami, pomiędzy którymi umieszczone są figury ewangelistów. Trójnawowe wnętrze skrywa m.in. obraz Matki Bożej autorstwa Jana Styki umieszczony w ołtarzu głównym.

W rynku należy koniecznie wstąpić do budynku ratusza, w którym w połowie XIX wieku mieściła się apteka. W niej to Ignacy Łukasiewicz przeprowadzał eksperymenty z destylacją ropy. Jego postać upamiętnia portal w holu. Ciekawym miejscem związanym z przemysłem naftowym jest kapliczka z Chrystusem Frasobliwym na rogu ulicy Węgierskiej, gdzie w 1854 roku zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Interesujący się tematem wydobywania i przetwórstwa ropy mogą zwiedzić skansen naftowy „Magdalena” przy ul. Lipowej.
Coraz większym zainteresowaniem turystów cieszą się cmentarze wojskowe z I wojny światowej, rozsiane po całej ziemi gorlickiej. W samych Gorlicach znajduje się ich sześć, z tym najbardziej monumentalnym, na którym spoczywa ponad 800 poległych różnych narodowości, wzniesionym na tzw. Górze Cmentarnej.

Miasto stanowi ważny węzeł szlaków turystycznych, m.in. na Magurę Wątkowską przez Męcinę i Wapienne, na Magurę Małastowskę przez Owczary, do Ropy przez  Bartnią, Miejską i Łysą Górę. Wszelkie potrzebne informacje turyści mogą uzyskać w Gorlickim Centrum Informacji Turystycznej, punkcie uznanym za jeden z najlepszych w Małopolsce.

Miłośnikom aktywnego wypoczynku Gorlicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ma do zaoferowania m.in. krytą pływalnię, otwarty basen, boisko sportowe, a w sezonie zimowym lodowisko oraz wyciąg narciarski w Małastowie. Ulubionym miejscem rekreacji i wypoczynku gorliczan jest Park Miejski.

 

1.
starostwo powiatowe w gorlicach.jpg
2.
tn_a.jpg
3.
tn_gorlice 016.jpg
4.
tn_gorlice 017.jpg
5.
tn_gorlice 021.jpg
6.
tn_gorlice 026.jpg
7.
tn_gorlice 029.jpg
8.
tn_gorlice 1.jpg
9.
tn_gorlice 57.jpg
10.
tn_img_4852.jpg

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl