Facebook
19 września 2020 21:18
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Biecz
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego

Położenie

Gmina Biecz Położona jest na Pogórzu Karpackim, w powiecie gorlickim przy lini kolejowej Stróże - Jasło oraz przy drodze krajowej Nr 28 Jasło - Gorlice. Siedzibą gminy jest miasto Biecz nad rzeką Ropą. Gmina znajduje się na granicy dwóch regionów - Małopolski i Podkarpacia. Malownicze położenie, łagodny klimat, dobre nasłonecznienie, rzeka Ropa z plażami, liczne zabytki, źródła wód mineralnych, dogodne warunki komunikacyjne oraz sąsiedztwo Magurskiego Parku Narodowego, Uzdrowiska Wysowa i zalewu w Klimkówce - oto przyczyny, dla których warto odwiedzić Gminę Biecz.

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 99,28 km2 (w tym miasto Biecz 17,8 km2) i zamieszkuje ją przeszło 17,5 tys. mieszkańców (w tym miasto Biecz ok. 5 tys.). W skład Gminy wchodzi Miasto Biecz i 10 wsi: Binarowa, Bugaj, Głęboka, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza, Racławice, Rożnowice, Sitnica i Strzeszyn.

Historia

Biecz jest jednym z najstarszych miast na Podkarpaciu, strzegących w średniowieczu południowo - wschodnich terenów Państwa Polskiego. Prawdopodobnie już w IX - X wieku na wzgórzu zamkowym istniał warowny gród z osadą służebną. Pierwsze wzmianki o Bieczu, które opisują kościół i ziemię biecką pochodzą z XI wieku. Położenie grodu na skrzyżowaniu dróg handlowych stwarzało korzystne warunki do jego rozwoju. Biecz otrzymał prawa miejskie prawdopodobnie w XII wieku od Bolesława Wstydliwego. Powtórna lokacja miasta na prawie magdeburskim miała miejsce w 1363 roku za panowania Kazimierza Wielkiego. on też otaczał miasto szczególną opieką nadając mu liczne prawa i przywileje. W drugiej połowie XIV wieku powstał Powiat Biecki z siedzibą w Bieczu, który przetrwał do 1783 roku. w Bieczu odbywały się sady ziemskie oraz sądy wyższego prawa magdeburskiego. Biecz posiadał prawo miecza, utrzymywał kata zwanego „mistrzem świętej sprawiedliwości”. Miasto rozwijało się do II połowy XVII wieku, a całkowity upadek przypadł na wiek XVIII. Działania I i II Wojny Światowej pogłębiły trudną sytuację miasta, które nigdy nie powróciło do dawnej świetności. Po reformie administracyjnej w 1945 roku Biecz należał do województwa Rzeszowskiego i wchodził w skład Powiatu Gorlickiego. W czerwcu 1975 roku nastąpiła zmiana dotychczasowych województw i Biecz znalazł się w województwie krośnieńskim. Wówczas utworzono Urząd Miasta i Gminy Biecz. Od sierpnia 1998 roku Biecz należy do województwa małopolskiego i wchodzi w skład Powiatu Gorlickiego.

Zabytki

Biecz: - Kościół parafialny p. w. Bożego Ciała, późnogotycki. We wnętrzu znajduje się wielki ołtarz z 1604 roku z obrazem z XVI wieku „Zdjęcie z Krzyża” (szkoła Michała Anioła). Obok kościoła usytuowana jest XV - wieczna dzwonnica.
- Klasztor OO Franciszkanów i Kościół p. w. św. Anny. Kościół, ołtarz główny i sześć ołtarzy bocznych charakteryzuje styl barokowy. Dziedziniec wokół kościoła otoczony jest murem z kapliczkami drogi krzyżowej z XVIII - XIX wieku.
- Kamienica Chodorów zwana „Domem Zbója Biecza”.
- Kamienica Barianów - Rockich inaczej zwana „Domem z basztą” pochodzi z epoki renesansu.
- Dom biskupa Marcina Kromera tzw. Kromerówka.
- Szpital Królowej Jadwigi otoczony resztkami murów obronnych, wybudowany w 1935 roku. - Ratusz i wieża ratuszowa - pierwotnie gotycki. W podziemiach wieży ratuszowej zlokalizowane było średniowieczne więzienie tzw. „trumna”.

Binarowa: - Drewniany kościół gotycki p. w. św. Michała Archanioła z XV wieku.
- Cmentarz z I Wojny Światowej.

Głęboka: - Dwór z XIX wieku.

Grudna Kępska: - Kapliczka murowana z XVIII wieku.
- Drewniany dwór z 1736 roku. spichlerz murowany.
- Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej.

Libusza: - Chlubą był drewniany kościół z renesansową polichromią, który spłonął w 1986 roku, przez kilkanaście lat był odbudowywany i ponownie spłonął w styczniu 2016 roku.
- Kościół p. w. Najświętszej Maryi Panny wybudowany w latach 1985 - 1996.
- Dwór z I połowy XIX wieku z resztkami parku ze starodrzewem.
- Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej. 

 

Atrakcje turystyczne

- Muzeum Ziemi Bieckiej, 38-340 Biecz, ul. Kromera 3, tel. (0-18) 447-19-50, 447-10-93.
- tablica Grunwaldzka - umieszczona z inicjatywy społeczeństwa, na zboczu Góry Zamkowej w 500 - cą rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
- Tablica Adama Mickiewicza - umieszczona na zachodniej ścianie wieży ratuszowej na 100 - ną rocznicę śmierci poety.
- Pomnik Biskupa Marcina Kromera, wybudowany w 400 - ną rocznicę śmierci wybitnego Bieczanina w 1989 roku.
- Pomnik Stanisława Wyspiańskiego, wystawiony w 1985 roku przy Liceum Ogólnokształcącym dla upamiętnienia pobytów Wyspiańskiego w Bieczu.
- Pomnik harcerski poświęcony bieckim harcerzom, poległym podczas I i II Wojny Światowej.
- Tablica poświęcona pomordowanym Żydom w czasie okupacji Biecza i okolic. Wmurowana w 1997 roku na ścianie budynku Magistratu, dawniej Bożnica Żydowska. 

 

Więcej informacji: www.biecz.pl

Zobacz Biecz w XVI wieku - film rekonstrukcja wg. Tadeusza Bochni

1.
4.jpg
2.
6.jpg
3.
7.jpg
4.
Biecz3.jpg
5.
Biecz5.jpg
6.
Biecz6.jpg

 

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl