Facebook
23 listopada 2020 23:27
Imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Biecz1
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.02.2014. Drukuj Powiadom Znajomego

Nie ma chyba drugiego takiego miejsca w Małopolsce, gdzie na tak małym obszarze zachowałoby się tak wiele cennych pamiątek przeszłości. Biecz to prawdziwe muzeum architektury sakralnej i świeckiej różnych okresów.
Gród położony malowniczo nad rzeką Ropą, na szlaku handlowym w kierunku Węgier, przez wiele stuleci był centrum kulturalnym i gospodarczym regionu, co przekładało się również bardzo wyraźnie na powstawanie reprezentacyjnych budowli. Rozwój gospodarczy Biecza zapewniały liczne przywileje królewskie nadane głównie przez Kazimierza Wielkiego, a później przez Jagiellonów.
Miasto piastowało również ważne funkcje sądownicze i administracyjne – od XIV wieku było m.in. siedzibą rozległego powiatu, w skład którego w XVII wieku wchodziło 11 miast i 264 wsi. Tu odbywały się sądy grodzkie i ziemskie, gród posiadał prawo miecza, czyli wydawania i wykonywania wyroków śmierci. Biecki kat wypożyczany był nieraz do dość odległych miast, m.in. Pilzna, Wojnicza czy Rzeszowa. Tradycja umiejscawia tu również niepotwierdzoną w źródłach szkołę katów.
Miasto wielokrotnie gościło książęce i królewskie głowy. To tutaj w 1228 roku wystawiony został dokument dotyczący sprowadzenia Krzyżaków do Polski, potwierdzający wcześniejszą ustną umowę. Bywał tu Władysław Łokietek, który nawet zastanawiał się nad czasowym przeniesieniem stolicy z Krakowa w czasie walki o zjednoczenie państwa. W mieście szczególnie często gościli Kazimierz Wielki, królowa Jadwiga oraz aż 22 razy Władysław Jagiełło.
Biecz poszczycić się może również wieloma osobami związanymi z kulturą. To tutaj w 1512 roku urodził się Marcin Kromer – sławny nie tylko w kraju geograf, historyk, dyplomata, sekretarz króla Zygmunta Augusta, biskup warmiński, autor historii Polski. Z miastem związany był także urodzony w pobliskiej Woli Łużańskiej najwybitniejszy poeta polskiego baroku Wacław Potocki, autor poematu Transakcja wojny chocimskiej. W latach 1667-1674 piastował urzędy podstarościego bieckiego i sędziego grodzkiego.
W XIX wieku piękno miasta ukazywali w rysunkach i obrazach m.in. M. B. Stęczyński, J. Mehoffer, S. Wyspiański i J. Matejko.

Kościół pw. Bożego Ciała. Późnogotycki, trójnawowy, z cegły i kamienia. Prezbiterium sprzed 1480 roku, nawy ukończone w 1519 roku. Do najcenniejszych zabytków świątyni należą: krucyfiks z XIV wieku, późnogotycka chrzcielnica z 1459 roku, późnogotyckie, renesansowe i późnorenesansowe stalle, ambona z 1604 roku, pulpit muzyczny z 1633 roku. Uwagę zwiedzających przykuwa rozbudowany i bogato dekorowany późnorenesansowy ołtarz główny. Wbudowane są w niego gotyckie przedstawienia Zaśnięcie Matki Boskiej oraz Koronacja Matki Boskiej. W polu środkowym ołtarza znajduje się późnorenesansowy obraz Zdjęcie z Krzyża. W świątyni zobaczyć można także renesansowe nagrobki Piotra Sułowskiego oraz starosty bieckiego Mikołaja Ligęzy, kilkukondygnacyjny, wykonany z marmuru i alabastru. Przy kościele wznosi się gotycka dzwonnica włączona niegdyś w system murów obronnych miasta.

Kościół i klasztor franciszkanów. Kompleks powstał w latach 1645-1663 przez adaptację budynków dawnego zamku starościańskiego. Kościół pw. św. Anny murowany, barokowy. Większość jego wyposażenia późnobarokowa, w tym 7 ołtarzy. W świątyni znajdują się gotyckie metalowe drzwi z wizerunkami orłów polskich pochodzące z dawnego zamku. Jak notuje klasztorna kronika, w jego podziemiach pochowany jest największy poeta polskiego baroku – Wacław Potocki.

Fragmenty murów obronnych. Zachowany i częściowo zrekonstruowany fragment murów znajduje się nieopodal kościoła parafialnego. Pięknie prezentuje się Baszta Kowalska zwana również plebańską, w której znajduje się obecnie ekspozycja muzealna.

Ratusz. Pierwotny gotycki ratusz zawalił się w 1569 roku. Na jego miejscu wzniesiono obecną wieżę, ukończoną w 1580 roku. Murowany, ozdobiony sgraffitem, zwieńczony barokowym hełmem. Na ścianie wmurowany jest orzeł zygmuntowski, herby Marcina Kromera i Ligęzów, a także tablice pamiątkowe poświęcone A. Mickiewiczowi oraz Janowi Pawłowi II. W piwnicach budynku znajdowało się miejsce tortur, do dziś zachowały się tam liczne napisy dawnych skazańców. Wieża ratuszowa dostępna jest dla turystów, roztaczają się z niej wspaniałe widoki.

Gotycki szpital. Budynek wzniesiony został po 1395 roku z fundacji królowej Jadwigi w miejscu dawnego zamku królewskiego. W budynku zachowały się dwa gotyckie portale. Podobne, gotyckie obiekty w Polsce zachowały się tylko w Wiślicy i Sandomierzu.

Góra zamkowa. Wznosi się przy drodze do Gorlic. Niegdyś stał tu zamek zniszczony po 1475 roku. Do dziś zachowały się fundamenty, grube w niektórych miejscach na 4 m.

Muzeum Ziemi Bieckiej. Placówka udostępnia zbiory w dwóch obiektach. W kamienicy z 1519 roku zwanej Domem Kromera znajduje się wystawa kultury materialnej oraz zbiory numizmatyczne, starodruki i dokumenty. Architektonicznie ciekawy jest drugi obiekt – renesansowa kamienica Barianów Rokickich zwana Domem z Basztą z racji połączenia z gotycką basztą obronną. W kamienicy istniała pierwsza na Podkarpaciu apteka założona w 1557 roku przez Marcina Bariana Rokickiego. Dlatego też znajduje się tu ekspozycja prezentująca dzieje aptekarstwa. Można tu również zobaczyć stare instrumenty muzyczne oraz poznać dzieje rzemiosła.

1.
tn_biecz.jpg
2.
tn_biecz1.jpg
3.
tn_biecz2.jpg
4.
tn_img_3294.jpg
5.
tn_img_3295.jpg
6.
tn_img_3299.jpg
7.
tn_img_3300.jpg
8.
tn_img_3301.jpg
9.
tn_img_3308.jpg
10.
tn_img_3323.jpg
11.
tn_img_3324.jpg
12.
tn_img_3330.jpg
13.
tn_img_3337.jpg
14.
tn_img_3338.jpg
15.
tn_img_3340.jpg
16.
tn_img_3354.jpg
17.
tn_klasztor biecz.jpg
18.
tn_pict0072.jpg
19.
tn_pict0073.jpg
20.
tn_pict0076.jpg
21.
tn_pict0080.jpg
22.
tn_wieza.jpg
 

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl