Facebook
30 października 2020 18:30
Imieniny: Zenobii, Przemysława, Edmunda
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Powiatowa sesja oświatowa
Redaktor: Yvetta Walecka    31.10.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
Analiza i ocena stanu realizacji zadań oświatowych przez Powiat Gorlicki za rok szkolny 2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat oraz danych dotyczących naboru do szkół ponadpodstawowych, była tematem przewodnim XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.  

Informacje dotyczące liczby uczniów w szkołach, wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2018/2019, przedstawił Tadeusz Mikrut - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.
W roku szkolnym 2018/2019 do szkól prowadzonych przez Powiat uczęszczało 3 541 uczniów a ich liczba w poszczególnych placówkach wyglądała następująco:
 • I LO w Gorlicach – 580 uczniów
 • ZSZ w Gorlicach – 517 uczniów 
 • ZST w Gorlicach – 428 uczniów 
 • ZSE w Gorlicach – 433 uczniów 
 • ZS Nr 1 w Gorlicach – 684 uczniów 
 • LO w Bieczu – 166 uczniów 
 • ZSZ w Bieczu – 237 uczniów 
 • ZSO w Bobowej – 213 uczniów 
 • ZSZ w Bobowej – 143 uczniów  
 • SOS-W w Szymbarku – 100 uczniów 
 • SOS-W w Kobylance – 40 uczniów

Z zajęć pozaszkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach korzystało 763 uczestników, a w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Bieczu 607 wychowanków.
Z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wraz z filią w Bieczu skorzystało ponad 2 800 uczniów i wychowanków przedszkoli, ponadto Poradnia wydala 937 opinii i 134 orzeczenia.

Powiat gorlicki może poszczycić się dobrymi wynikami matur. Zdawalność matur w sesji 2019 r. w liceach wyniosła 97,33% a w technikach 79,95% i daje szkołom powiatu gorlickiego wysoką pozycję w Małopolsce. Uczniowie techników i szkół branżowych zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w formie egzaminu pisemnego i praktycznego.
Wysokie wyniki osiągnęli uczniowie szkół w turniejach i olimpiadach. Na wysokim, bo ósmym miejscu (na 22 powiaty) z wynikiem 67 pkt. uplasował się Powiat Gorlicki w klasyfikacji szkół we współzawodnictwie sportowym w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej.

W roku szkolnym 2018/2019 w jednostkach oświatowych realizowanych było:

 • 5 projektów w ramach RPO tj.: „Modernizacja kształcenia II”, „CKZ w powiecie gorlickim”, „Małopolskie Talenty”, „Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów” na kwotę prawie 1,5 mln złotych (realizowały je: ZSE w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach, ZSZ w Gorlicach, CKPiU w Gorlicach, I LO w Gorlicach, LO w Bieczu, ZSZ w Bobowej i ZSO w Bobowej
 • 9 projektów Małopolska Chmura Edukacyjna na kwotę prawie 468 tys, zł (realizowały je: ZSE w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach, LO w Bieczu, ZST w Gorlicach, I LO w Gorlicach) 
 • 8 projektów w ramach POWER – ERASMUS+ na kwotę prawie 1,1 mln zł (realizowały je: ZSZ w Gorlicach, I LO w Gorlicach, LO w Bieczu, ZSZ w Bobowej, ZST w Gorlicach, ZSZ w Bieczu i ZSO w Bobowej)

Rada Powiatu Gorlickiego przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Przyjęła również informację na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w powiecie gorlickim.


Oświata to jeden z podstawowych filarów powiatu i dokładamy wszelkich starań by była stabilna – podkreśla starosta Maria Gubała. Niezwykle cieszy nas fakt wysokiej zdawalności matur w liceach. Jest on wyższy o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do województwa, a w stosunku do krajowego jest wyższy o 6 punktów procentowych. Ważnym wyznacznikiem dobrej jakości kształcenia są liczne sukcesy uczniów w olimpiadach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Aż 16 uczniów zdobyło indeksy na wyższe uczelnie, a w tym 3 w dwóch olimpiadach. Mamy również liczną grupę młodzieży aktywną w różnych dyscyplinach sportowych. Zarząd Powiatu przykłada dużą wagę do poprawy stanu bazy oświatowej, wyposażenia, w szczególności w pomoce dydaktyczne. Dziękuję szkołom i placówkom oraz pracownikom Wydziału Edukacji za dużą aktywność w pozyskiwaniu środków europejskich. Dość wspomnieć, że ubiegłym roku szkolnym realizowane były 22 projekty, w większości wieloletnie o łącznej wartości ponad 3,1 mln zł. 

W trakcie sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia I LO im. M Kromera w Gorlicach
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia II LO w Gorlicach 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia III LO dla Dorosłych w Gorlicach 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia LO  im. S. Wyspiańskiego w Bieczu 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia LO im. H. Sienkiewicza w Bobowej 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia  Technikum Nr 1 w Gorlicach 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Gorlicach 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Gorlicach 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia Nr 4 w Gorlicach 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Bieczu 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Bobowej 
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Bobowej  
 • W sprawie stwierdzenia przekształcenia CKPiU w Gorlicach w Centrum Kształcenia Zawodowego 
 • Zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art.42 ust.3 Karty Nauczyciel, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki. 
 • W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
2a.jpg
4.
2b.jpg
5.
2c.jpg
6.
2d.jpg
7.
2e.jpg
8.
2f.jpg
9.
2g.jpg
10.
2h.jpg
11.
2i.jpg
12.
3.jpg
13.
3a.jpg
14.
3b.jpg
15.
4.jpg
16.
4a.jpg
17.
5.jpg
18.
5a.jpg
19.
5b.jpg
20.
5c.jpg
21.
6.jpg
22.
6a.jpg
 

W trakcie sesji gratulacje z rąk Starosty Gorlickiego Marii Gubały i Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Mirosława Waląga odebrała Renata Stępień – dyrektor ZST w Gorlicach, za nominację do tytułu Super Dyrektora Szkoły w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez miesięcznik oświatowej kadry kierowniczej „Dyrektor Szkoły” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
Interpelacje i zapytania radnych dostępne będą BIP.

Prezentacja 

1.
0001.jpg
2.
0002.jpg
3.
0003.jpg
4.
0004.jpg
5.
0005.jpg
6.
0006.jpg
7.
0007.jpg
8.
0008.jpg
9.
0009.jpg
10.
0010.jpg
11.
0011.jpg
12.
0012.jpg
13.
0013.jpg
14.
0014.jpg
15.
0015.jpg
16.
0016.jpg
17.
0017.jpg
18.
0018.jpg
19.
0019.jpg
20.
0020.jpg
21.
0021.jpg
22.
0023.jpg
23.
0024.jpg
24.
0025.jpg
25.
0026.jpg
26.
0027.jpg
27.
0028.jpg
28.
0029.jpg
29.
0030.jpg
30.
0031.jpg
31.
0032.jpg
32.
0033.jpg
33.
0034.jpg
34.
0035.jpg
35.
0036.jpg
36.
0037.jpg
37.
0038.jpg
38.
0039.jpg
39.
0040.jpg
40.
0041.jpg
41.
0042.jpg
42.
0043.jpg
43.
0044.jpg
44.
0045.jpg
45.
0046.jpg
46.
0047.jpg
47.
0048.jpg
48.
0049.jpg
49.
0050.jpg
50.
0051.jpg
51.
0052.jpg
52.
0053.jpg
53.
0054.jpg
54.
0055.jpg
55.
0056.jpg
56.
0057.jpg
57.
0058.jpg
58.
0059.jpg
59.
0060.jpg
60.
0061.jpg
61.
0062.jpg
62.
0063.jpg
63.
0064.jpg
64.
0065.jpg
65.
0066.jpg
66.
0067.jpg
67.
0068.jpg
68.
0069.jpg
69.
0070.jpg
70.
0071.jpg
71.
0072.jpg
72.
0073.jpg
73.
0074.jpg
74.
0075.jpg
75.
0076.jpg
76.
0077.jpg
77.
0078.jpg
78.
0079.jpg
79.
0080.jpg
80.
0081.jpg
81.
0082.jpg
82.
0083.jpg
83.
0084.jpg
84.
0085.jpg
85.
0086.jpg
86.
0087.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl