Facebook
8 kwietnia 2020 04:19
Imieniny: Dionizego, Cezaryny, Radosława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Miliony na nowe powiatowe projekty
Redaktor: Ewa Żarnowska    27.04.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Z udziałem m.in. Wicemarszałka Małopolski Stanisława Sorysa oraz radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisława Pasonia i Starosty Gorlickiego Karola Górskiego odbyła się uroczystość wręczania umów na dofinansowanie projektu scalania gruntów wsi Sękowa i Racławice w powiecie gorlickim. Wartość całkowita projektów wynosi ponad 20,9 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich13,3 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu państwa. 

Powiat gorlicki realizuje operację pn. „Scalania gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, Powiat Gorlice” oraz „Scalania gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa Powiat Gorlice.

Wartość całkowita projektów wynosi ponad 20 906 196,80 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 13.302.613,02 zł.  Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu państwa.


Operacje realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Celem realizowanych operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, w tym działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej, przybliżenia działek do siedlisk, poprawy struktury wielkościowej i ilościowej gospodarstw rolnych, zabezpieczenie co najmniej jednostronnego dojazdu do działek, zmiany układu sieci dróg transportu rolnego, rozwiązania problemów z gospodarką wodną, rekultywacji gruntów, wydzielenia gruntów niezbędnych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

I. W Racławicach przewidywany koszt postępowania scaleniowego wynosi – 2 116 668,10zł, natomiast zagospodarowania poscaleniowego – 5 281 045,00zł, co daje łącznie kwotę 7 397 713,10 zł, z czego 63,63% tj. 4 707 164, 85 zł będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procentowy udział powierzchni gruntów, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie scalenia, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 82,85%.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi -  634,4780 ha.

Ogólna liczba działek przed scaleniem – 1512.

W wyniku zagospodarowania poscaleniowego w Racławicach przewiduje się:
- budowę dróg transportu rolnego - 4,7 km
- przebudowę dróg transportu rolnego – 34,5 km
- korektę przebiegu oraz poprawę parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych – 3,6 km
- nasadzenia, zadrzewień wzdłuż dróg – 3,1 km
- likwidacja zbędnych dróg, miedz, zakrzaczeń oraz zabiegi rekultywacyjne – 1 ha.


II. W Sękowej przewidywany koszt postępowania scaleniowego wynosi – 3 862 486,70 zł, natomiast zagospodarowania poscaleniowego – 9 645 997,00 zł, co daje łącznie kwotę 13 508 483,70 zł z czego 63,63% tj.  8 595 448 zł  będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym   obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów wynosi  68,61%.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi  1157,7920 ha.

Ogólna liczka działek przed scaleniem – 5663

W wyniku zagospodarowania poscaleniowego w Sękowej przewiduje się:
- budowę dróg transportu rolnego – 5,46 km
- przebudowę dróg  transportu rolnego –  70,53 km
- korektę przebiegu oraz poprawę parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych –  5,02 km
- nasadzenia, zadrzewień wzdłuż dróg –  0,43 km
- likwidacja zbędnych dróg, miedz, zakrzaczeń oraz zabiegi rekultywacyjne – 0,22 ha.

 

III. W Rożnowicach przewidywany koszt postępowania scaleniowego wynosi – 4 029 960,00zł, natomiast zagospodarowania poscaleniowego – 10 038 000,00zł, co daje łącznie kwotę 14 067 960,00 zł, z czego 63,63% tj. 8 951 442,00 zł będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym   obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów wynosi 80,36%.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi – 1 160,6495 ha.

Ogólna liczba działek przed scaleniem – 2 128.

W wyniku zagospodarowania poscaleniowego w Rożnowicach przewiduje się:
- budowę dróg transportu rolnego – 13,4 km
- przebudowę dróg transportu rolnego – 16,0 km
- korektę przebiegu oraz poprawę parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych – 5,8 km
- planowana długość nasadzeń - 1,0 km
- prace rekultywacyjne – 5,55 ha.
 

Informacja z wręczania umów:

- Scalanie to bardzo trudny projekt, wymagający dodatkowej pracy powiatowych służb geodezyjnych i muszą to być bardzo dobre służby, żeby takie projekty podejmowały się zrealizować – mówił podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Sorys. Podkreślił, że projekt scaleniowy przedłożony przez powiat gorlicki był bardzo dobrze przygotowany i znalazł się na pierwszym miejscu listy do dofinansowania. Dziękował samorządowi powiatowemu, że podjął się scalania gruntów w kolejnych dwóch miejscowościach i przypomniał, że powiat już z powodzeniem zrealizował scalanie wsi Męcina Wielka, co jest sukcesem nas wszystkich, a przede wszystkim mieszkańców.

- Dziękuję w imieniu rolników wsi Racławice i Sękowa, którzy z nadzieją oczekują na realizację scaleń – mówił starosta Karol Górski. W Racławicach na 210 gospodarstw rolnych wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego złożyło aż 170 właścicieli gospodarstw rolnych, co stanowi 80,95 %  ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym. W  Sękowej, gdzie znajduje się 250 gospodarstw rolnych stosowny wniosek złożyło 151 właścicieli  gospodarstw rolnych, co stanowi 58,80 %  ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym. To bardzo wysokie wskaźniki. O scalenia ubiegają się kolejne miejscowości – Siary i Rożnowice. Starosta podkreślił, że powiatowe służby geodezyjne czeka ogromna praca, ale zadania będą one prowadzone z należytą starannością i zgodnie z założeniami projektu.
Starosta dziękował marszałkowi Stanisławowi Sorysowi, Zarządowi Województwa Małopolskiego, radnemu Stanisławowi Pasoniowi, z-cy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Grzegorzowi Brachowi za przychylność dla projektów samorządu powiatu gorlickiego, zwłaszcza tych bardzo oczekiwanych przez mieszkańców jak budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad zalewem w Klimkówce, czy rewitalizacja budynku ILO im. M. Kromera w Gorlicach.

1.
img_0201.jpg
2.
img_0204.jpg
3.
img_0209.jpg
4.
img_0229.jpg
5.
img_0256.jpg
6.
img_0257.jpg
7.
img_0264.jpg
8.
img_0271.jpg


W trakcie spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, umowy o dofinansownie podpisali także:
-  wójt gminy Sękowa Małgorzata Maluch i burmistrz Gorlic Rafał Kukla - Wspólny projekt miasta Gorlice i gminy Sękowa na modernizację stoku narciarskiego w Małastowie uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Wartość wszystkich prac oszacowano na ponad 3,4 mln zł, a inwestycja ma się zakończyć do lipca 2019 roku.  
- burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz - Kompleksowy remont placówek szkolnych i przedszkolnych w gminie Biecz uzyskał dofinansowanie w wysokości 3,4 mln zł. Prace dotyczyć będą obieków zespołów szkolno-przedszkolnych w Libuszy, Rożnowicach, Racławicach i Strzeszynie, które do końca 2020 roku przejdą generalne remonty.

1.
img_0202.jpg
2.
img_0203.jpg
3.
img_0206.jpg
4.
img_0207.jpg
5.
img_0231.jpg
6.
img_0233.jpg
7.
img_0235.jpg
8.
img_0238.jpg
9.
img_0239.jpg
10.
img_0245.jpg
11.
img_0246.jpg
12.
img_0248.jpg
13.
img_0251.jpg
14.
img_0255.jpg
15.
img_0269.jpg
16.
img_0272.jpg
 

 Na spotkanie w podzięce za środki na szkoły i przedszkola, z piosenką, tańcem, transparentem, słonecznikami i... katem bieckim przybyli najmłodsi mieszkańcy gminy Biecz.

1.
img_0213.jpg
2.
img_0214.jpg
3.
img_0216.jpg
4.
img_0217.jpg
5.
img_0219.jpg
6.
img_0221.jpg
7.
img_0223.jpg
8.
img_0225.jpg
9.
img_0227.jpg
10.
img_0228.jpg
11.
img_0229.jpg
12.
img_0242.jpg
13.
img_0245.jpg


Przypomnijmy, że:
Scalanie gruntów daje możliwość zamiany i łączenia działek, uporządkowanie granic działek oraz pozwala na modernizację geodezyjnych rejestrów publicznych. Zagospodarowanie poscaleniowe pozwoli na budowę dróg dojazdowych do pól oraz poprawę parametrów technicznych rowów, co całkowicie zmienia krajobraz wsi, a przede wszystkim stwarza lepsze i łatwiejsze warunki gospodarowania w rolnictwie.


Marszałek Województwa Małopolskiego wskazał, iż jednostką upoważnioną do wykonywania prac scaleniowych będzie Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie.

W kolejnych planach scaleniowych są projekty dotyczące gruntów w Siarach i Rożnowicach.

Pierwszy projekt scalania gruntów zrealizowany przez powiat gorlicki dotyczył wsi Męcina Wielka, a kosztował 7 mln zł.

Bogata galeria zdjęć i informacja na ten temat dostępna tutaj

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl