Facebook
27 października 2020 15:22
Imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa
Redaktor: Yvetta Walecka    31.10.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
Zarząd Powiatu Gorlickiego z dniem 30 października 2019 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Zadanie polega na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku  jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (zadanie Nr1) oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej wraz z nieodpłatną mediacją ( zadanie Nr 2) na terenie powiatu gorlickiego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Zadanie Nr 1
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) zlokalizowanego w miejscowości Biecz – w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu ul. Tysiąclecia 3 - czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz realizacja zadań z edukacji prawnej.
Zadanie Nr 2
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją ( NPO) zlokalizowanego w miejscowości Łosie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu – czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 -19.00 oraz realizacja zadań z edukacji prawnej.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego.
O powierzenie prowadzenia punktów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Małopolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ( wpis na listę wojewody potwierdza także, że organizacja wykazała możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji poprzez udokumentowanie współpracy z kwalifikowanym mediatorem).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 listopada 2019 roku do godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach 38-300 Gorlice ul. Biecka 3 ( decyduje data wpływu ).

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU – ZAŁĄCZNIK PLIK
W sumie w 2020 roku na terenie Powiatu Gorlickiego będą funkcjonować, podobnie jak w latach ubiegłych -  4 punkty NPP i NPO ( w Gorlicach, w Bieczu, w Bobowej oraz w Łosiu). Punkty znajdować się będą w dotychczasowych lokalizacjach.

 https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1680979,konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-polegajacego-na-powierzeniu-prowadzenia-punktu-nieod.html

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl